EN MÖNSTERKORTSTILLVERKARE NÄRA DIG

Beställa
 

Vi tillverkar kort från alla typer av underlag. Snabbast går det naturligtvis om vi får ett komplett digitalt underlag men vi gör ofta kort även från mera udda underlag. Alla underlag arkiveras under minst fem år efter senaste beställning.

Ett komplett digitalt tillverkningsunderlag består av ett antal filer:

Gerberfiler:

Filer med mönster till komponentsida, lödsida, lödmask och komponenttryck. Även kortets ytterkontur, urfräsningar och tillfällig mask lämnas oftast som Gerberfil. Två olika format förekommer, RS-274D och RS-274X. Till den första måste separata aperturtabeller bifogas, i den andra är de inkluderade. För flerlagerkort måste det tydligt anges vilket lager som är vilket!

Aperturlista:

En fil med definitioner till Gerberfilerna. Vissa CAD-system gör en aperturfil som gäller för alla Gerber-filer till kortet, andra gör en separat fil till varje Gerber-fil. En Gerberfil av typ RS-274X inkluderar aperturinformation och då behövs inte någon separat fil för denna.

Borrfil:

En textfil med koordinaterna för alla hål i kortet. Ibland finns två filer, en med metallpläterade hål och en med opläterade hål. Det vanligaste formatet är "Excellon", välj helst det nyare formatet "Excellon 2"

Borrlista

En fil med en lista på håldiametrar som används på kortet. Kan också vara inkluderad i borrfilen.

Övrigt:

Ofta är det mycket praktiskt med en mekanisk ritning över kortet, ritningen kan vara i Gerberformat.

Andra slag av underlag:

Film och borremsa:

Tidigare var dett standardunderlaget för korttillverkning, men har gått till historien.

Ofullständiga underlag:

Vi kan komplettera med borrfiler eller lödmasklager som saknas eller är felaktiga. Vi kan även göra layoutändringar av olika slag.

Masterkort:

Kanske har underlaget gått förlorat och det finns bara ett kort kvar? Lugn, vi kan göra ett nytt underlag. Detta är inte alltför ovanligt när det gäller kort som reservdelar.

Schema:

Vi kan göra kortlayout med CAD från kretsschema eller liknande, handritade eller från dator.

Andra digitala underlag:

Vi kan även ta ett antal andra digitala format. Skicka en fil med e-mail så ger vi besked.

Kort sagt, vi fixar det mesta!

Dataöverföring:

Enklast och snabbast är det att skicka underlaget med e-post. Lägg med filerna som bilagor, komprimera dem gärna med t.ex. WinZip så blir det enklare att kontrollera vad som är med.

Filerna kan även skickas till oss på en diskett eller CD.

Tips för att konstruera mönsterkort:

JordplanPläterade hål
Minsta geometriska detalj
Kortkontur och urfräsningar
LödmaskKomponenttryck
Elektrolytiska pläteringarBrytpaneler

Information och beställning:
Telefon: 070-6734372
E-post: info@estek.se

« Produkter | Tips »