EN MÖNSTERKORTSTILLVERKARE NÄRA DIG

Företaget
 

Vår verksamhet i Estland stammar från år 1989. Det har varit en spännande tid att vara med i elektronikindustrins förändring under hela samhällets omvandling från planekonomi under sovjetstyre till marknadsekonomi i ett självständigt Estland. Vi var med och startade mönsterkortstillverkningen i Tallinn år 1991. Samma år började vi också leverera mönsterkort till den svenska marknaden. Under sommaren 2002 flyttade tillverkningen till nya ändamålsenliga lokaler där vi idag tillverkar mönsterkort med 23 anställda på 1600 m² lokalyta.

Under åren har vi utvecklat vår produktion och våra produkter efter våra kunders önskemål. Vi tillverkar enkel- och dubbelsidiga samt fyralagers mönsterkort för hålmontering eller ytmontering.

Kapaciteten är drygt 200 m² i månaden. Bäst är vi på prototypkort och serier upp till några tiotusen kort. Av produktionen går cirka 50 % till Estland, resten exporteras till Finland, Sverige, Lettland, Litauen och Ryssland.

Leveranstiderna är från 24 timmar och upp till tio arbetsdagar.

Vi kan också hjälpa till med många olika slags kringtjänster, själv eller med hjälp av samarbetspartner.

Företaget

Information och beställning:
Telefon: 070-6734372
E-post: info@estek.se

« Hem | Mönsterkort »